Perpustakaan, Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia, 11800, Pulau Pinang.  No. tel.: 04-6533781

Laman UtamaWaktu OperasiPerkhidmatan KamiHubungi Kami

English Version

Online Public Access Catalogue. Click here and search the library catalogue.

Pautan:

 

Perpustakaan Hamzah Sendut

 

Perpustakaan Hamdan Tahir

 

Perpustakaan Kampus Kejuruteraan

 

Perpustakaan Institut Perubatan & Pergigian Termaju

 

Laman web USM

 

PERPUN

(Malaysian University Libraries & National Library Network)

 

 
 

Hubungi kami:

 

 

Pustakawan

Perpustakaan, Pusat Islam

Universiti Sains Malaysia

11800, Pulau Pinang.

No. Tel.: 04-6532580/3719

 

e-mel: lib_pusatislam@notes.usm.my

 

ęPerpustakaan, Pusat Islam. Hakcipta terpelihara.