www.lib.usm.my       Home
 

 

 

JENDELA

 

Ini adalah Buletin keluaran dua kali setahun oleh Perpustakaan USM yang bersifat semi akademik.
Isinya  berkisar kepada maklumat-maklumat  yang berkaitan dengan  bidang kepustakawanan dan sebagainya.