www.lib.usm.my       Home
 

 

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

Inter Library Loan Services

 

Borang Pinjaman  Antara Perpustakaan [Buku] / Inter Library Loan Form [Book]

Borang Pinjaman  Antara Perpustakaan [Artikel] / Inter Library Loan Form [Article]

For ScienceDirect Article